OE-print-screen

Nacionalna raziskava organizacijske energije 2016 v Sloveniji

»Ste se že kdaj vprašali, zakaj nekatere organizacije kar prekipevajo od energije in življenja, medtem ko v drugih vlada stagnacija in se ljudje vsepovprek pritožujejo?  Zakaj nekatere organizacije z lahkoto in v coni globokega udobja dosegajo svoje cilje, druge pa pregorevajo in se soočajo s sindromom izgorevanja zaposlenih?«, v članku v reviji HR&M sprašuje Dr. Danijela Brečko, pionirka na področju raziskovanja organizacijske energije in vodja Nacionalne raziskave Organizacijska energija 2016.

Metoda prvič razvita in izmerjena v Švici leta 2002
Omenjeni fenomen so začeli raziskovati leta 2002 na Inštitutu za voditeljstvo in HRM, Univerze St. Gallen v Švici. Poimenovali so ga Organizacijska energija in ga definirali kot nivo, na katerega lahko organizacija, oddelek ali tim spodbudi čustveni, kognitivni in vedenjski potencial ljudi pri doseganju ciljev organizacije. Organizacijska energija je ključni dejavnik delovne uspešnosti in je tesno povezana z uspehom podjetja. Raziskovalni izsledki kažejo, da se organizacije med seboj razlikujejo tako po intenzivnosti, kot tudi po kakovosti energije. Avtorica koncepta je prof. dr. Heike Bruch, profesorica in direktorica Inštituta za voditeljstvo in HRM na Univerzi St. Gallen in ustanoviteljica ter raziskovalna direktorica programa Organizacijske energije. Je tudi članica upravnega odbora Nemškega združenja za voditeljstvo (DGFP), članica McKinseyevega  akademskega razpravnega odbora (McKinsey Academic Sounding Board), nekdanja raziskovalka Londonske poslovne šole (London Business School) ter prejemnica številnih akademskih nagrad in avtorica šestih knjig. Razvila je instrumentarij za identificiranje vrste in intenzitete organizacijske energije, ki so ga leta 2006, 2011 že uporabili tudi v Sloveniji in z njim izvedli prvo raziskavo med kadrovskimi delavci.

Kaj nam pove indeks organizacijske energije?
Energijska stanja lahko z uporabo indeksa organizacijske energije prevedemo v posamezne lestvice .   Ta indeks kaže, kako močno je aktiviran potencial podjetja in kam odteka neizrabljeni potencial, pri čemer je izražena vrednost vsake lestvice posebej.

Nacionalna raziskava organizacijske energije 2016 v Sloveniji
Danes znamo organizacijsko energijo izmeriti in vse, kar lahko merimo, lahko tudi izboljšamo. Prav s tem namenom se je oblikoval projekt Nacionalna raziskava organizacijske energije. Poslanstvo projekta je namreč dvigniti ozaveščenost o pomenu in vplivu skrbnega ravnanja z energijo organizacije ter razviti učinkovite modele za njeno upravljanje. Gre za mednarodni projekt, ki deluje področno, po posamičnih državah. Skupni rezultati vseh sodelujočih podjetij in organizacij bodo predstavljeni jeseni, na javnem dogodku in v slovenskih medijih.  Nosilec raziskave je družba Planet GV, ki je že  več kot 25 let partner podjetjem in organizacijam pri dvigovanju konkurenčnosti in uspešnosti, podprli pa so jo tudi naslednji strokovni partnerji: Slovenska kadrovska zveza, Društvo psihologov Slovenije, Psihologija dela, Sofos – Inštitut za izobraževalni management, OK Consulting, Racio Razvoj, Trgotur – kadrovski outsourcing ter IZOR – Inštitut za organizacijske rešitve. Projekt lahko spremljate na spletni strani www.organizacijska-energija.si, kjer lahko k sodelovanju prijavite tudi vaše podjetje. Več o projektu bo redno spremljala tudi revija HR&M, vabljeni, da ga spremljate tudi na Facebooku.
Vabljeni, da v nacionalnem merjenju sodeluje tudi vaše podjetje oziroma organizacija. S tem boste lahko pridobili koristne informacije za vas, nam pa boste pomagali do bolj nazorne nacionalne slike stanja!

Povzeto po članku, ki bo objavljen v junijski številki revije HR&M avtorice dr. Danijele Brečko.

prehod-revije-hrm

Iz HRM v BEEP in iz BEEP v HRM :)

Revija HRM je novembra 2015 dobila novo, sodobno podobo in nov uredniški pristop, kjer sem del ekipe od začetka prenove dalje. S spremembo imena revije iz HRM v BEEP! smo ob prenovi želeli te spremembe še posebej poudariti. In smo jih tudi uspeli. Aprila 2016 je blagovna znamka BEEP! odšla na svojo pot zaradi družbeniških dogovorov naročnika. Revija je privzela prejšnje ime – HRM -, pri tem pa na igriv način, s slepim tiskom, med HR in M dodala znak &. S tem se v uredništvu še naprej osredotočamo na dobre prakse na področju razvoja ljudi pri delu in voditeljstva, ki omogočajo organizacijam razvoj in rast.