NRF_zgradba-1300x731

V pripravah na Nepremičninski razvojni forum 2016

Nepremičninski forum je prenovljena tradicionalna nepremičninska konferenca. Kot forum nadaljuje desetletno tradicijo in ostaja edinstven v svoji usmerjenosti v iskanje in predstavitev dobrih praks in razvojnih rešitev na področju nepremičnin z različnih vidikov. Nosilec projekta je podjetje Planet GV. Pri forumu sodelujejo številni partnerji, med njimi BTC, SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, KF Finance, SICGRAS, DELO in drugi.

VSEBINSKA IZHODIŠČA 2016 (PROGRAM V PRIPRAVI):

– Trendi in analize stanja na nepremičninskem trgu
– Nepremičninski portfelji v Sloveniji – kaj se z njimi dogaja, kako se jih odprodaja
– Neposredne tuje investicije
– Financiranje razvojnih nepremičninskih projektov
– Kateri nepremičninski projekti so zanimivi za potencialne investitorje in kako jih pripraviti
– Prihajajoči nepremičninski projekti, projekti v razvoju in nagrajeni projekti
– Sodobno upravljanje nepremičninskih portfeljev in nepremičnin
– Trajnostna gradnja – kaj mora o njej vedeti strokovnjak za nepremičnine
– Dolgoročni ekonomski učinki trajnostne gradnje in trajnostnega nepremičninskega projekta
– Učinek trajnostne gradnje na prodajo investicije / nepremičnine
– Degradirana območja kot priložnost

Dodatno: seminar za sodne cenilce in sodne izvedence*
– Projektantske ocene investicij
– Kako v sodelovanju z državo do vseh pravih podatkov, ki jih potrebujejo sodni cenilci in sodni izvedenci.
– Pravni vidiki: primeri dobrih praks

Program, predavatelji, cene kotizacij in ostalo lahko spremljate na uradni strani foruma.