hammer-719066_1920-1300x731

Vse delovnopravne rešitve na enem mestu

Morda nimate kadrovskega oddelka ali kadrovika? Si želite zmanjšati stroške poslovanja in dobiti najsodobnejše kadrovske rešitve? Imate premalo pravnega znanja s področja delovnega prava in zaposlovanja ter potrebujete le kratek nasvet? Potrebujete kadrovika le za nekaj ur tedensko, morda samo za določeno obdobje?

Z dolgoletnimi izkušnjami na področju delovnega prava in kadrovanja, tako v vlogi vodje kadrovskih službe, kot tudi svetovalca sindikatom, zagotovimo in nudimo start–up podjetjem, mahjnim, srednjim, srednjevelikim podjetjem po meri narejene celovite delovnopravne in kadrovske rešitve, ki so potrebne v vedno bolj kompleksnem in spreminjajočem se trgu dela:

 • kadrovsko svetovanje: iskanje in selekcija najboljšega kadra na trgu ter sklenitev delovnega razmerja, svetovanje pri izvedbi letnih razgovorov, analizi potencialov, sistemih nagrajevanja, razvoju kadrov in organizaciji;
 • (re)organizacija delovnega procesa: pomoč in svetovanje pri optimizaciji delovnega procesa, pisanje aktov o organizaciji in sistemizaciji delovnega procesa ter opisi delovnih mest;
 • pravno svetovanje in storitve: sestava različnih delovnopravnih pravilnikov, pogodb o zaposlitvi, pogodb z zunanjimi sodelavci, svetovanje pri prenehanju pogodb o zaposlitvi, priprava programa presežnih delavcev, obrazci za letni razpored delovnega časa, odmero letnega dopusta itd. in drugi akti s področja delovnega prava in zaposlovanja;
 • izobraževanje in usposabljanje zaposlenih s področja kadovskega svetovanja, delovnega prava in (re)organizacije delovnega procesa.

Nosilki projektov:

Tamara Valenčič

je samostojna svetovalka s področja organizacijskega designa, upravljanja s človeškimi viri ter komunikacije procesa izvajanje sprememb za mala in srednja podjetja. Svojo profesionalno pot je začela na Uradu vlade RS za komuniciranje, kjer je delala v sektorju za tuje javnosti. Nadaljevala je na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) v službi za odnose z javnostmi,  v družbi SCT je bila svetovalka za odnose z javnostmi, v  Si.mobilu sprva na področju korporativnega komuniciranja, kasneje pa kot vodja službe za strateško upravljanje človeških virov. Pod njenim okriljem je Si.mobil prejel številna priznanja tako s področja korporativnega komuniciranja kot tudi s področja človeških virov, med drugih leta 2009 tudi Gold Quill in Business Issue Award mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev (IABC). Tamara je marca 2014 prejela priznanje PRO.PR za doprinos k razvoju stroke odnosov z javnostmi v regiji. Aprila 2014 je prejela priznanje HR manager leta 2014.

Andreja Mrak

Andreja je strokovnjakinja za področje delovnega prava in varstva osebnih podatkov. Iz rokava strese sistematiazcije, pravilnike, urejanje delovnih razmerij. Znala bo povedati in voditi, kako narediti pravno-formalno zadeve tako, da zadostijo vsem pravilom, zakonom in kriterijem. Izkušnje si je nabirala v raznolikem okolju, tako zasebnem kot javnem sektorju. Med drugim je bila pravna svetovalka pri Transparency International in Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam, Vodja kadrovske pisarne družbe Dnevnik d.d. Raziskovalka in pravna svetovalka pri Informacijskem Pooblaščenec, Pravna svetovalka Fundacije Gea 2000 za spremljanje migracijske, azilne in begunske politike, zakonodaje in sodne prakse EU ter RS, Vodja pisarne Amnesty International Slovenije (AIS) in štiri leta tudi predsednica AIS.

men-1979261_1920-1300x731

Organizacija in izvedba izobraževanj s področja HR, delovnega prava in GDPR!

Si želite zmanjšati stroške poslovanja in dobiti najsodobnejše kadrovske rešitve? Imate premalo znanja s področja delovnega prava, zaposlovanja, HR in varstva osebnih podatkov ter potrebujete le kratek nasvet? Želite na teh področjih le izobražiti svoje zaposlene?

Z dolgoletnimi izkušnjami na področju organizacije izobraževanj, okroglih miz in z strokovnimi izkušnjami na področju delovnega prava in kadrovanja, organiziramo in izvedemo izobraževanja s področja HR, delovnega prava in GDPR.

Pišite nam na andreja@izor.eu ali info@izor.eu oziroma nas pokličite na 031 79 34 79 (Andreja Mrak).

Zagotavljamo profesionalno izvedbo.

security-2168234_1920-1300x731

Uredimo in izvedemo vse, kar zahteva GDPR – zagotavljamo profesionalno izvedbo!

Morda nimate dovolj časa, znanja ali izkušenj, da preverite in prilagodite poslovanje vašega podjetja oz. organizacije določbam Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Uredimo:

 • ustreznost privolitev posameznikov v obdelavo osebnih podatkov;
 • sorazmernost obdelave podatkov glede na namen obdelave;
 • izpolnjevanje zahtev o ustreznih organizacijskih in tehničnih ukrepih za varstvo osebnih podatkov;
 • ustrezne pogodbe z obdelovalci in dugimi upravljalci osebnih podatkov;
 • izpolnjevanje zahtev po evidencah obdelav;
 • ali potrebujete pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov;
 • ali potrebujete oceno učinkov za varstvo osebnih podatkov.

Morda pa le potrebujete nasvet za varstvo osebnih podatkov ali pa kratko predstavitev ali izobraževanje za zaposlene?

Strokovnjakinja – Andreja Mrak
“Kot nekdanja pravna svetovalka pri Informacijskem pooblaščencu, in njegova predstavnica pri skupnih nadzornih organih Evropske komisije za varstvo osebnih podatkov za Schengem, Europol, carine EU in Eurodac in inšpekcijski skupini skupnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov Evropske unije za Europol, vam lahko iz strokovnih in praktičnih izkušenj zagotovimo profesionalen pristop in storitve, ki so potrebne, da bo vaše podjetje poslovalo skladno z GDPR.”

NUDIMO – DPO: pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Andreja Mrak, strokovnjakinja za delovno pravo in varstvo osebnih podatkov

Zaposleni nimajo potrebnih znanj, ki jih pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) po zakonu in uredbi potrebuje? Morda ne želite le v ta namen zaposliti novega delavca? Morda pa DPO že imate, pa ta le potrebuje kratek nasvet ali informacije?

Po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR) lahko obveznosti osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov, izpolnite s pogodbenim zunanjim sodelavcem.

Kot nekdanja pravna svetovalka pri Informacijskem pooblaščencu, in njegova predstavnica pri skupnih nadzornih organih Evropske komisije za varstvo osebnih podatkov za Schengem, Europol, carine EU in Eurodac in inšpekcijski skupini skupnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov Evropske unije za Europol, imamo veliko strokovnih in praktičnih izkušenj, da vam lahko zagotovimo cenovno ugodne in kvalitetne storitve pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

Čeprav je odločitev za imenovanje uradne osebe za varstvo osebnih podatkov prepuščena upravljavcu oziroma pogodbenemu obdelovalcu, je vseeno to dobrodošlo in priporočljivo. Obvezno pa v:

 • zasebnem sektorju v podjetjih, katerih osnovna dejavnost vključuje obsežno obdelavo osebnih podatkov z rednim in sistematičnim spremljanjem posameznikov ali obsežno obdelavo posebnih kategorij (podatki o zdravstvenem stanju, genski in biometrični podatki, rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, spolna usmerjenost in spolno življenje) osebnih podatkov oziroma podatkov, ki so povezani s kazenskimi obsodbami in prekrški in;
 • javnem sektorju.

 Naloge DPO so, da v vaši organizaciji oz. podjetju:

 • neodvisno zagotovi uporabo določb o varstvu osebnih podatkov;
 • obvešča in svetuje v zvezi pravno ureditvijo varstva osebnih podatkov;
 • spremlja skladnost obdelave osebnih podatkov s predpisi in politiko podjetja;
 • ozavešča in usposablja osebje;
 • svetuje glede ocene učinka na varstvo osebnih podatkov;
 • spremlja vaše izvajanje politik upravljanja in rokovanja z zbirkami osebnih podatkov;
 • sodeluje z nadzornim organom (Informacijskim pooblaščencem);
 • delovati kot kontaktna točka za nadzorni organ pri vprašanjih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.