hammer-719066_1920-1300x731

Delovno pravne rešitve za vas

Kot zunanji izvedbenik in svetovalec vam lahko pomagamo pri različnh delovnopravnih vprašanjih, sistematizaciji delovnih mest, prirpavi novih kolektivnih pogodb in pravilnikov. Izkušnje tako iz javnega kot zasebnega sektorja zadnjih 15 let so neprecenljive, zato vam jih nekaj tudi predstavljamo. Vabimo, da nas pokličete ali nam pišete, da se spoznamo, da se prepričate tudi sami.

Pretekli projekti in reference – Andreja Mrak, univ. dipl. pravnica, mednarodna smer     

Vodja pravne pisarne, Transpareny International
Vodja kadrovske službe, Dnevnik, d. d., družba medijskih vsebin, Ljubljana
Pravna svetovalka in vodja projektov razpisov za evropska sredstva,Konfederacija sindikatov Pergam, Ljubljana
Raziskovalka in pravna svetovalka, Informacijski pooblaščenec, Ljubljana
Vodja pisarne Amnesty International Slovenije (v nadaljevanju AIS).
Delo na projektih Fundacije Gea 2000: vzpostavitev rednega dežurstva imenovanih svetovalcev za begunce v Azilnem domu in njihovo povezovanje, Transparentnost slovenskega azilnega sistema in nacionalno – regionalno povezovanje pravnih strokovnjakov azilnega prava.
Sodelovanje pri izdaji brošure Konzorcija Živa ‘Tukaj smo’, Azil v Republiki Sloveniji – pravna ureditev.
Sodelovanje pri poročilu Mirovnega Inštituta (v nadaljevanju MI), Ranex »Organizacije, ki pomagajo žrtvam rasne diskriminacije«.
Sodelovanje pri projektu MI »Vloga nevladnih organizacij v bolju proti diskriminaciji«.
Pravno svetovanje s področja delovnega prava v obliki pisanja člankov v tedenski rubriki Pravni kotiček, Kariera in zaposlitve, Dnevnik, d.d.
Sodelovanje na Mednarodni konferenci mladih o Enakopravnosti v organizaciji ŠOU »Evropski proti diskriminacijski zakonodaji«.
Sodelovanje na Diplomatskem seminarju v organizaciji FDV »Azilni in imigracijski zakonodaji in politiki Evropske unije«.
Sodelovanje pri analizi »Izvajanje srbskega Zakona svobodnem o dostopu do informacij javnega značaja« za American Bar Associaton, Central European and Eurasian Law Initiative.
Raziskovalka v projektu IP »Komentar Zakona o varstvu osebnih podatkov«.
Sodelovanje pri projektu MI »Preprečevanje diskriminacije v sodnih postopkih«.
Sodelovanje pri projektu MI in Pravno informacijskega centra »Zaščita prosilcev za azil v Republiki Hrvaški in regiji – Vloga nevladnih organizacij na področju border monitoringa«.
Sodelovanje pri projektu MI »Skupaj proti diskriminaciji«.
Sodelovanje pri projektu analize »Izvajanje srbskega Zakona svobodnem o dostopu do informacij javnega značaja«.
Pravno svetovanje Amidas d.o.o. na področju delovnega prava.

Izobrazba in usposabljanja:

Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljana, Diplomirala z odliko, tema: »Filozofsko pravni vidiki ekocida«.
Zaključeno izobraževanje Uvod v mednarodno azilno pravo (Mednarodni sekretariat AI in James C. Hathaway).
Zaključeno izobraževanje Vloga nevladnih organizacij v boju proti diskriminaciji (Evropska zveza proti rasizmu in European Network Against racism in Human European Consultancy).
Opravljen Strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opravljen Državni izpit iz javne uprave.
Certificirana diploma “Ayurveda & Yoga Basic” (Univerza Tilak Maharashtra Vidyapeeth).
Opravljen izpit za Mentorja študijskih krožkov.
Opravljen izpit iz anatomije za inštruktorja joge (Pedagoška Fakulteta v Mariboru).
Opravljeno volontersko pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani.

Comments are closed.