GDPR-navodila-andreja-mrak-izor-mq-revija-1300x731

Iz strokovne revije MQ: “Navodila za enostavno uporabo GDPR”

Številna temeljna načela in pravila obdelave osebnih podatkov GDPR so enaka tistim iz obstoječega zakona. Če je bilo vaše poslovanje do sedaj skladno z zakonskimi določbami varovanja osebnih podatkov, ste na dobri poti, da na tem področju ne potrebujete obsežnih ali številnih sprememb. V nasprotnem primeru pa je sedaj še vedno pravi čas, da le z nekaj truda uskladite obdelavo
osebnih podatkov z GDPR in veljavno zakonodajo. Kako? V nadaljevanju predstavljamo pet preprostih korakov do skladnosti poslovanja z GDPR. 

Članek je bil objavljen v reviji MQ Združenja Manager, julij 2018, str. 31. Celotno revijo si lahko preberete tu.

Avtorica: Andreja Mrak, univ. dip. iur.

hammer-719066_1920-1300x731

Vse delovnopravne rešitve na enem mestu

Morda nimate kadrovskega oddelka ali kadrovika? Si želite zmanjšati stroške poslovanja in dobiti najsodobnejše kadrovske rešitve? Imate premalo pravnega znanja s področja delovnega prava in zaposlovanja ter potrebujete le kratek nasvet? Potrebujete kadrovika le za nekaj ur tedensko, morda samo za določeno obdobje?

Z dolgoletnimi izkušnjami na področju delovnega prava in kadrovanja, tako v vlogi vodje kadrovskih službe, kot tudi svetovalca sindikatom, zagotovimo in nudimo start–up podjetjem, mahjnim, srednjim, srednjevelikim podjetjem po meri narejene celovite delovnopravne in kadrovske rešitve, ki so potrebne v vedno bolj kompleksnem in spreminjajočem se trgu dela:

 • kadrovsko svetovanje: iskanje in selekcija najboljšega kadra na trgu ter sklenitev delovnega razmerja, svetovanje pri izvedbi letnih razgovorov, analizi potencialov, sistemih nagrajevanja, razvoju kadrov in organizaciji;
 • (re)organizacija delovnega procesa: pomoč in svetovanje pri optimizaciji delovnega procesa, pisanje aktov o organizaciji in sistemizaciji delovnega procesa ter opisi delovnih mest;
 • pravno svetovanje in storitve: sestava različnih delovnopravnih pravilnikov, pogodb o zaposlitvi, pogodb z zunanjimi sodelavci, svetovanje pri prenehanju pogodb o zaposlitvi, priprava programa presežnih delavcev, obrazci za letni razpored delovnega časa, odmero letnega dopusta itd. in drugi akti s področja delovnega prava in zaposlovanja;
 • izobraževanje in usposabljanje zaposlenih s področja kadovskega svetovanja, delovnega prava in (re)organizacije delovnega procesa.

Nosilki projektov:

Tamara Valenčič

je samostojna svetovalka s področja organizacijskega designa, upravljanja s človeškimi viri ter komunikacije procesa izvajanje sprememb za mala in srednja podjetja. Svojo profesionalno pot je začela na Uradu vlade RS za komuniciranje, kjer je delala v sektorju za tuje javnosti. Nadaljevala je na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) v službi za odnose z javnostmi,  v družbi SCT je bila svetovalka za odnose z javnostmi, v  Si.mobilu sprva na področju korporativnega komuniciranja, kasneje pa kot vodja službe za strateško upravljanje človeških virov. Pod njenim okriljem je Si.mobil prejel številna priznanja tako s področja korporativnega komuniciranja kot tudi s področja človeških virov, med drugih leta 2009 tudi Gold Quill in Business Issue Award mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev (IABC). Tamara je marca 2014 prejela priznanje PRO.PR za doprinos k razvoju stroke odnosov z javnostmi v regiji. Aprila 2014 je prejela priznanje HR manager leta 2014.

Andreja Mrak

Andreja je strokovnjakinja za področje delovnega prava in varstva osebnih podatkov. Iz rokava strese sistematiazcije, pravilnike, urejanje delovnih razmerij. Znala bo povedati in voditi, kako narediti pravno-formalno zadeve tako, da zadostijo vsem pravilom, zakonom in kriterijem. Izkušnje si je nabirala v raznolikem okolju, tako zasebnem kot javnem sektorju. Med drugim je bila pravna svetovalka pri Transparency International in Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam, Vodja kadrovske pisarne družbe Dnevnik d.d. Raziskovalka in pravna svetovalka pri Informacijskem Pooblaščenec, Pravna svetovalka Fundacije Gea 2000 za spremljanje migracijske, azilne in begunske politike, zakonodaje in sodne prakse EU ter RS, Vodja pisarne Amnesty International Slovenije (AIS) in štiri leta tudi predsednica AIS.

men-1979261_1920-1300x731

Organizacija in izvedba izobraževanj s področja HR, delovnega prava in GDPR!

Si želite zmanjšati stroške poslovanja in dobiti najsodobnejše kadrovske rešitve? Imate premalo znanja s področja delovnega prava, zaposlovanja, HR in varstva osebnih podatkov ter potrebujete le kratek nasvet? Želite na teh področjih le izobražiti svoje zaposlene?

Z dolgoletnimi izkušnjami na področju organizacije izobraževanj, okroglih miz in z strokovnimi izkušnjami na področju delovnega prava in kadrovanja, organiziramo in izvedemo izobraževanja s področja HR, delovnega prava in GDPR.

Pišite nam na andreja@izor.eu ali info@izor.eu oziroma nas pokličite na 031 79 34 79 (Andreja Mrak).

Zagotavljamo profesionalno izvedbo.

security-2168234_1920-1300x731

Uredimo in izvedemo vse, kar zahteva GDPR – zagotavljamo profesionalno izvedbo!

Morda nimate dovolj časa, znanja ali izkušenj, da preverite in prilagodite poslovanje vašega podjetja oz. organizacije določbam Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Uredimo:

 • ustreznost privolitev posameznikov v obdelavo osebnih podatkov;
 • sorazmernost obdelave podatkov glede na namen obdelave;
 • izpolnjevanje zahtev o ustreznih organizacijskih in tehničnih ukrepih za varstvo osebnih podatkov;
 • ustrezne pogodbe z obdelovalci in dugimi upravljalci osebnih podatkov;
 • izpolnjevanje zahtev po evidencah obdelav;
 • ali potrebujete pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov;
 • ali potrebujete oceno učinkov za varstvo osebnih podatkov.

Morda pa le potrebujete nasvet za varstvo osebnih podatkov ali pa kratko predstavitev ali izobraževanje za zaposlene?

Strokovnjakinja – Andreja Mrak
“Kot nekdanja pravna svetovalka pri Informacijskem pooblaščencu, in njegova predstavnica pri skupnih nadzornih organih Evropske komisije za varstvo osebnih podatkov za Schengem, Europol, carine EU in Eurodac in inšpekcijski skupini skupnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov Evropske unije za Europol, vam lahko iz strokovnih in praktičnih izkušenj zagotovimo profesionalen pristop in storitve, ki so potrebne, da bo vaše podjetje poslovalo skladno z GDPR.”

hammer-719066_1920-1300x731

Delovno pravne rešitve za vas

Kot zunanji izvedbenik in svetovalec vam lahko pomagamo pri različnh delovnopravnih vprašanjih, sistematizaciji delovnih mest, prirpavi novih kolektivnih pogodb in pravilnikov. Izkušnje tako iz javnega kot zasebnega sektorja zadnjih 15 let so neprecenljive, zato vam jih nekaj tudi predstavljamo. Vabimo, da nas pokličete ali nam pišete, da se spoznamo, da se prepričate tudi sami.

Pretekli projekti in reference – Andreja Mrak, univ. dipl. pravnica, mednarodna smer     

Vodja pravne pisarne, Transpareny International
Vodja kadrovske službe, Dnevnik, d. d., družba medijskih vsebin, Ljubljana
Pravna svetovalka in vodja projektov razpisov za evropska sredstva,Konfederacija sindikatov Pergam, Ljubljana
Raziskovalka in pravna svetovalka, Informacijski pooblaščenec, Ljubljana
Vodja pisarne Amnesty International Slovenije (v nadaljevanju AIS).
Delo na projektih Fundacije Gea 2000: vzpostavitev rednega dežurstva imenovanih svetovalcev za begunce v Azilnem domu in njihovo povezovanje, Transparentnost slovenskega azilnega sistema in nacionalno – regionalno povezovanje pravnih strokovnjakov azilnega prava.
Sodelovanje pri izdaji brošure Konzorcija Živa ‘Tukaj smo’, Azil v Republiki Sloveniji – pravna ureditev.
Sodelovanje pri poročilu Mirovnega Inštituta (v nadaljevanju MI), Ranex »Organizacije, ki pomagajo žrtvam rasne diskriminacije«.
Sodelovanje pri projektu MI »Vloga nevladnih organizacij v bolju proti diskriminaciji«.
Pravno svetovanje s področja delovnega prava v obliki pisanja člankov v tedenski rubriki Pravni kotiček, Kariera in zaposlitve, Dnevnik, d.d.
Sodelovanje na Mednarodni konferenci mladih o Enakopravnosti v organizaciji ŠOU »Evropski proti diskriminacijski zakonodaji«.
Sodelovanje na Diplomatskem seminarju v organizaciji FDV »Azilni in imigracijski zakonodaji in politiki Evropske unije«.
Sodelovanje pri analizi »Izvajanje srbskega Zakona svobodnem o dostopu do informacij javnega značaja« za American Bar Associaton, Central European and Eurasian Law Initiative.
Raziskovalka v projektu IP »Komentar Zakona o varstvu osebnih podatkov«.
Sodelovanje pri projektu MI »Preprečevanje diskriminacije v sodnih postopkih«.
Sodelovanje pri projektu MI in Pravno informacijskega centra »Zaščita prosilcev za azil v Republiki Hrvaški in regiji – Vloga nevladnih organizacij na področju border monitoringa«.
Sodelovanje pri projektu MI »Skupaj proti diskriminaciji«.
Sodelovanje pri projektu analize »Izvajanje srbskega Zakona svobodnem o dostopu do informacij javnega značaja«.
Pravno svetovanje Amidas d.o.o. na področju delovnega prava.

Izobrazba in usposabljanja:

Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljana, Diplomirala z odliko, tema: »Filozofsko pravni vidiki ekocida«.
Zaključeno izobraževanje Uvod v mednarodno azilno pravo (Mednarodni sekretariat AI in James C. Hathaway).
Zaključeno izobraževanje Vloga nevladnih organizacij v boju proti diskriminaciji (Evropska zveza proti rasizmu in European Network Against racism in Human European Consultancy).
Opravljen Strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opravljen Državni izpit iz javne uprave.
Certificirana diploma “Ayurveda & Yoga Basic” (Univerza Tilak Maharashtra Vidyapeeth).
Opravljen izpit za Mentorja študijskih krožkov.
Opravljen izpit iz anatomije za inštruktorja joge (Pedagoška Fakulteta v Mariboru).
Opravljeno volontersko pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani.