hammer-719066_1920-1300x731

Vse delovnopravne rešitve na enem mestu

Morda nimate kadrovskega oddelka ali kadrovika? Si želite zmanjšati stroške poslovanja in dobiti najsodobnejše kadrovske rešitve? Imate premalo pravnega znanja s področja delovnega prava in zaposlovanja ter potrebujete le kratek nasvet? Potrebujete kadrovika le za nekaj ur tedensko, morda samo za določeno obdobje?

Z dolgoletnimi izkušnjami na področju delovnega prava in kadrovanja, tako v vlogi vodje kadrovskih službe, kot tudi svetovalca sindikatom, zagotovimo in nudimo start–up podjetjem, mahjnim, srednjim, srednjevelikim podjetjem po meri narejene celovite delovnopravne in kadrovske rešitve, ki so potrebne v vedno bolj kompleksnem in spreminjajočem se trgu dela:

  • kadrovsko svetovanje: iskanje in selekcija najboljšega kadra na trgu ter sklenitev delovnega razmerja, svetovanje pri izvedbi letnih razgovorov, analizi potencialov, sistemih nagrajevanja, razvoju kadrov in organizaciji;
  • (re)organizacija delovnega procesa: pomoč in svetovanje pri optimizaciji delovnega procesa, pisanje aktov o organizaciji in sistemizaciji delovnega procesa ter opisi delovnih mest;
  • pravno svetovanje in storitve: sestava različnih delovnopravnih pravilnikov, pogodb o zaposlitvi, pogodb z zunanjimi sodelavci, svetovanje pri prenehanju pogodb o zaposlitvi, priprava programa presežnih delavcev, obrazci za letni razpored delovnega časa, odmero letnega dopusta itd. in drugi akti s področja delovnega prava in zaposlovanja;
  • izobraževanje in usposabljanje zaposlenih s področja kadovskega svetovanja, delovnega prava in (re)organizacije delovnega procesa.

Nosilki projektov:

Tamara Valenčič

je samostojna svetovalka s področja organizacijskega designa, upravljanja s človeškimi viri ter komunikacije procesa izvajanje sprememb za mala in srednja podjetja. Svojo profesionalno pot je začela na Uradu vlade RS za komuniciranje, kjer je delala v sektorju za tuje javnosti. Nadaljevala je na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) v službi za odnose z javnostmi,  v družbi SCT je bila svetovalka za odnose z javnostmi, v  Si.mobilu sprva na področju korporativnega komuniciranja, kasneje pa kot vodja službe za strateško upravljanje človeških virov. Pod njenim okriljem je Si.mobil prejel številna priznanja tako s področja korporativnega komuniciranja kot tudi s področja človeških virov, med drugih leta 2009 tudi Gold Quill in Business Issue Award mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev (IABC). Tamara je marca 2014 prejela priznanje PRO.PR za doprinos k razvoju stroke odnosov z javnostmi v regiji. Aprila 2014 je prejela priznanje HR manager leta 2014.

Andreja Mrak

Andreja je strokovnjakinja za področje delovnega prava in varstva osebnih podatkov. Iz rokava strese sistematiazcije, pravilnike, urejanje delovnih razmerij. Znala bo povedati in voditi, kako narediti pravno-formalno zadeve tako, da zadostijo vsem pravilom, zakonom in kriterijem. Izkušnje si je nabirala v raznolikem okolju, tako zasebnem kot javnem sektorju. Med drugim je bila pravna svetovalka pri Transparency International in Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam, Vodja kadrovske pisarne družbe Dnevnik d.d. Raziskovalka in pravna svetovalka pri Informacijskem Pooblaščenec, Pravna svetovalka Fundacije Gea 2000 za spremljanje migracijske, azilne in begunske politike, zakonodaje in sodne prakse EU ter RS, Vodja pisarne Amnesty International Slovenije (AIS) in štiri leta tudi predsednica AIS.

men-1979261_1920-1300x731

Organizacija in izvedba izobraževanj s področja HR, delovnega prava in GDPR!

Si želite zmanjšati stroške poslovanja in dobiti najsodobnejše kadrovske rešitve? Imate premalo znanja s področja delovnega prava, zaposlovanja, HR in varstva osebnih podatkov ter potrebujete le kratek nasvet? Želite na teh področjih le izobražiti svoje zaposlene?

Z dolgoletnimi izkušnjami na področju organizacije izobraževanj, okroglih miz in z strokovnimi izkušnjami na področju delovnega prava in kadrovanja, organiziramo in izvedemo izobraževanja s področja HR, delovnega prava in GDPR.

Pišite nam na andreja@izor.eu ali info@izor.eu oziroma nas pokličite na 031 79 34 79 (Andreja Mrak).

Zagotavljamo profesionalno izvedbo.

hammer-719066_1920-1300x731

Delovno pravne rešitve za vas

Kot zunanji izvedbenik in svetovalec vam lahko pomagamo pri različnh delovnopravnih vprašanjih, sistematizaciji delovnih mest, prirpavi novih kolektivnih pogodb in pravilnikov. Izkušnje tako iz javnega kot zasebnega sektorja zadnjih 15 let so neprecenljive, zato vam jih nekaj tudi predstavljamo. Vabimo, da nas pokličete ali nam pišete, da se spoznamo, da se prepričate tudi sami.

Pretekli projekti in reference – Andreja Mrak, univ. dipl. pravnica, mednarodna smer     

Vodja pravne pisarne, Transpareny International
Vodja kadrovske službe, Dnevnik, d. d., družba medijskih vsebin, Ljubljana
Pravna svetovalka in vodja projektov razpisov za evropska sredstva,Konfederacija sindikatov Pergam, Ljubljana
Raziskovalka in pravna svetovalka, Informacijski pooblaščenec, Ljubljana
Vodja pisarne Amnesty International Slovenije (v nadaljevanju AIS).
Delo na projektih Fundacije Gea 2000: vzpostavitev rednega dežurstva imenovanih svetovalcev za begunce v Azilnem domu in njihovo povezovanje, Transparentnost slovenskega azilnega sistema in nacionalno – regionalno povezovanje pravnih strokovnjakov azilnega prava.
Sodelovanje pri izdaji brošure Konzorcija Živa ‘Tukaj smo’, Azil v Republiki Sloveniji – pravna ureditev.
Sodelovanje pri poročilu Mirovnega Inštituta (v nadaljevanju MI), Ranex »Organizacije, ki pomagajo žrtvam rasne diskriminacije«.
Sodelovanje pri projektu MI »Vloga nevladnih organizacij v bolju proti diskriminaciji«.
Pravno svetovanje s področja delovnega prava v obliki pisanja člankov v tedenski rubriki Pravni kotiček, Kariera in zaposlitve, Dnevnik, d.d.
Sodelovanje na Mednarodni konferenci mladih o Enakopravnosti v organizaciji ŠOU »Evropski proti diskriminacijski zakonodaji«.
Sodelovanje na Diplomatskem seminarju v organizaciji FDV »Azilni in imigracijski zakonodaji in politiki Evropske unije«.
Sodelovanje pri analizi »Izvajanje srbskega Zakona svobodnem o dostopu do informacij javnega značaja« za American Bar Associaton, Central European and Eurasian Law Initiative.
Raziskovalka v projektu IP »Komentar Zakona o varstvu osebnih podatkov«.
Sodelovanje pri projektu MI »Preprečevanje diskriminacije v sodnih postopkih«.
Sodelovanje pri projektu MI in Pravno informacijskega centra »Zaščita prosilcev za azil v Republiki Hrvaški in regiji – Vloga nevladnih organizacij na področju border monitoringa«.
Sodelovanje pri projektu MI »Skupaj proti diskriminaciji«.
Sodelovanje pri projektu analize »Izvajanje srbskega Zakona svobodnem o dostopu do informacij javnega značaja«.
Pravno svetovanje Amidas d.o.o. na področju delovnega prava.

Izobrazba in usposabljanja:

Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljana, Diplomirala z odliko, tema: »Filozofsko pravni vidiki ekocida«.
Zaključeno izobraževanje Uvod v mednarodno azilno pravo (Mednarodni sekretariat AI in James C. Hathaway).
Zaključeno izobraževanje Vloga nevladnih organizacij v boju proti diskriminaciji (Evropska zveza proti rasizmu in European Network Against racism in Human European Consultancy).
Opravljen Strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opravljen Državni izpit iz javne uprave.
Certificirana diploma “Ayurveda & Yoga Basic” (Univerza Tilak Maharashtra Vidyapeeth).
Opravljen izpit za Mentorja študijskih krožkov.
Opravljen izpit iz anatomije za inštruktorja joge (Pedagoška Fakulteta v Mariboru).
Opravljeno volontersko pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani.

HRM_naslovnica_september_2016

Septembrska izdaja revije HR&M tokrat o delovnih razmerjih

»Kazalec uspešnosti niso bilance stanja, mnogo resničnejša pokazatelja sta energija organizacije in način njenega upravljanja,« so besede Garryja Jacobsa, izvršnega direktorja Svetovne akademije znanosti in umetnosti. Njegove besede so si namreč sposodili pri letošnjem projektu nacionalnega merjenja organizacijske energije v slovenskih podjetjih in organizacijah. Da smo te besede dali na naslovnico revije, ki se tokrat posveča vprašanjem urejanja delovnih razmerij, ni naključje. Najsi tema delovnih razmerij zveni duhamorno v primerjavi z razpravo o mehkih temah, kot so raznolikost, uresničevanje idej in inovativni pristopi, zavzetost, zadovoljstvo, voditeljstvo, vrednote organizacij oziroma podjetij ipd., je z vsemi naštetimi neposredno povezana in neizogibna.

Vprašanjem učinkovitega urejanja delovnih razmerij bi se lahko posvečali s posebno redno revijo. Toliko vprašanj se vedno znova odpira in zapira. Ko govorimo o izzivih spreminjajoče se družbe, blaznega tempa tehnološkega napredka, ki omogoča nove oblike dela, pogosto v razpravah pozabljamo, da bi temu moral vsaj s približno enakim tempom slediti tudi delovnopravni okvir in z njim povezani zakoni in drugi okviri. Seveda to, kot prvo, ni zanimivo in aktualno, če nisi pravnik po stroki, kot drugo, ni inspirativno, kreativno in ne predstavlja gonila napredka podjetja (vsaj ne na prvi pogled). Zanimivo postane, ko pride do težav in kršitev. Tako na strani delodajalca kot delojemalca. Težav, kršitev in dilem je vedno več. Hkrati tudi novih možnosti oblik dela. Tako kot na eni strani delavci, ki si želijo pripadnosti in stalnega dela pri delodajalcu, želijo imeti varnost, si danes kar nekaj ljudi želi svobodnih oblik delovnega razmerja brez omejevanja delovnega in prostega časa. Tudi delodajalci si še vedno želijo pripadne zaposlene, ki bodo dihali s podjetjem vsaj v času delovnika. Koliko je teh, je odvisno od industrije. Hkrati želijo imeti neodvisne in samostojne posameznike, ki jim je pomembnejše ustvarjanje in uresničevanje lastnih potencialov, kot pa izpolnjevanje kvote in prisotnost v pisarni. Niso vse oblike primerne za vsako organizacijo in vsakega zaposlenega.

V tej številki revije smo zbrali nekaj aktualnih pogledov in nasvetov, ki se nanašajo na reševanje delovnopravnih vprašanj in novih oblik dela, razumevanje širšega konteksta družbe, v katerem se vse to pojavlja. Pri vseh tovrstnih člankih pa bralec ne more mimo psihološkega dejavnika, ki je vedno prisoten in neizogiben. Tako kot delovnopravna razmerja. Zato se na koncu vrnemo nazaj na energijo organizacije. A tudi ta ne more biti produktivna brez temeljnega spoštovanja zakona, posameznika in razumevanja novih imperativov družbe. Pa naj gre za državni pravni aparat in slovensko družbo ali malo podjetje.

Več o reviji in izdajatelju pa tukaj.