GDPR-navodila-andreja-mrak-izor-mq-revija-1300x731

Iz strokovne revije MQ: “Navodila za enostavno uporabo GDPR”

Številna temeljna načela in pravila obdelave osebnih podatkov GDPR so enaka tistim iz obstoječega zakona. Če je bilo vaše poslovanje do sedaj skladno z zakonskimi določbami varovanja osebnih podatkov, ste na dobri poti, da na tem področju ne potrebujete obsežnih ali številnih sprememb. V nasprotnem primeru pa je sedaj še vedno pravi čas, da le z nekaj truda uskladite obdelavo
osebnih podatkov z GDPR in veljavno zakonodajo. Kako? V nadaljevanju predstavljamo pet preprostih korakov do skladnosti poslovanja z GDPR. 

Članek je bil objavljen v reviji MQ Združenja Manager, julij 2018, str. 31. Celotno revijo si lahko preberete tu.

Avtorica: Andreja Mrak, univ. dip. iur.

hammer-719066_1920-1300x731

Vse delovnopravne rešitve na enem mestu

Morda nimate kadrovskega oddelka ali kadrovika? Si želite zmanjšati stroške poslovanja in dobiti najsodobnejše kadrovske rešitve? Imate premalo pravnega znanja s področja delovnega prava in zaposlovanja ter potrebujete le kratek nasvet? Potrebujete kadrovika le za nekaj ur tedensko, morda samo za določeno obdobje?

Z dolgoletnimi izkušnjami na področju delovnega prava in kadrovanja, tako v vlogi vodje kadrovskih službe, kot tudi svetovalca sindikatom, zagotovimo in nudimo start–up podjetjem, mahjnim, srednjim, srednjevelikim podjetjem po meri narejene celovite delovnopravne in kadrovske rešitve, ki so potrebne v vedno bolj kompleksnem in spreminjajočem se trgu dela:

  • kadrovsko svetovanje: iskanje in selekcija najboljšega kadra na trgu ter sklenitev delovnega razmerja, svetovanje pri izvedbi letnih razgovorov, analizi potencialov, sistemih nagrajevanja, razvoju kadrov in organizaciji;
  • (re)organizacija delovnega procesa: pomoč in svetovanje pri optimizaciji delovnega procesa, pisanje aktov o organizaciji in sistemizaciji delovnega procesa ter opisi delovnih mest;
  • pravno svetovanje in storitve: sestava različnih delovnopravnih pravilnikov, pogodb o zaposlitvi, pogodb z zunanjimi sodelavci, svetovanje pri prenehanju pogodb o zaposlitvi, priprava programa presežnih delavcev, obrazci za letni razpored delovnega časa, odmero letnega dopusta itd. in drugi akti s področja delovnega prava in zaposlovanja;
  • izobraževanje in usposabljanje zaposlenih s področja kadovskega svetovanja, delovnega prava in (re)organizacije delovnega procesa.

Nosilki projektov:

Tamara Valenčič

je samostojna svetovalka s področja organizacijskega designa, upravljanja s človeškimi viri ter komunikacije procesa izvajanje sprememb za mala in srednja podjetja. Svojo profesionalno pot je začela na Uradu vlade RS za komuniciranje, kjer je delala v sektorju za tuje javnosti. Nadaljevala je na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) v službi za odnose z javnostmi,  v družbi SCT je bila svetovalka za odnose z javnostmi, v  Si.mobilu sprva na področju korporativnega komuniciranja, kasneje pa kot vodja službe za strateško upravljanje človeških virov. Pod njenim okriljem je Si.mobil prejel številna priznanja tako s področja korporativnega komuniciranja kot tudi s področja človeških virov, med drugih leta 2009 tudi Gold Quill in Business Issue Award mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev (IABC). Tamara je marca 2014 prejela priznanje PRO.PR za doprinos k razvoju stroke odnosov z javnostmi v regiji. Aprila 2014 je prejela priznanje HR manager leta 2014.

Andreja Mrak

Andreja je strokovnjakinja za področje delovnega prava in varstva osebnih podatkov. Iz rokava strese sistematiazcije, pravilnike, urejanje delovnih razmerij. Znala bo povedati in voditi, kako narediti pravno-formalno zadeve tako, da zadostijo vsem pravilom, zakonom in kriterijem. Izkušnje si je nabirala v raznolikem okolju, tako zasebnem kot javnem sektorju. Med drugim je bila pravna svetovalka pri Transparency International in Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam, Vodja kadrovske pisarne družbe Dnevnik d.d. Raziskovalka in pravna svetovalka pri Informacijskem Pooblaščenec, Pravna svetovalka Fundacije Gea 2000 za spremljanje migracijske, azilne in begunske politike, zakonodaje in sodne prakse EU ter RS, Vodja pisarne Amnesty International Slovenije (AIS) in štiri leta tudi predsednica AIS.

men-1979261_1920-1300x731

Organizacija in izvedba izobraževanj s področja HR, delovnega prava in GDPR!

Si želite zmanjšati stroške poslovanja in dobiti najsodobnejše kadrovske rešitve? Imate premalo znanja s področja delovnega prava, zaposlovanja, HR in varstva osebnih podatkov ter potrebujete le kratek nasvet? Želite na teh področjih le izobražiti svoje zaposlene?

Z dolgoletnimi izkušnjami na področju organizacije izobraževanj, okroglih miz in z strokovnimi izkušnjami na področju delovnega prava in kadrovanja, organiziramo in izvedemo izobraževanja s področja HR, delovnega prava in GDPR.

Pišite nam na andreja@izor.eu ali info@izor.eu oziroma nas pokličite na 031 79 34 79 (Andreja Mrak).

Zagotavljamo profesionalno izvedbo.

hammer-719066_1920-1300x731

Delovno pravne rešitve za vas

Kot zunanji izvedbenik in svetovalec vam lahko pomagamo pri različnh delovnopravnih vprašanjih, sistematizaciji delovnih mest, prirpavi novih kolektivnih pogodb in pravilnikov. Izkušnje tako iz javnega kot zasebnega sektorja zadnjih 15 let so neprecenljive, zato vam jih nekaj tudi predstavljamo. Vabimo, da nas pokličete ali nam pišete, da se spoznamo, da se prepričate tudi sami.

Pretekli projekti in reference – Andreja Mrak, univ. dipl. pravnica, mednarodna smer     

Vodja pravne pisarne, Transpareny International
Vodja kadrovske službe, Dnevnik, d. d., družba medijskih vsebin, Ljubljana
Pravna svetovalka in vodja projektov razpisov za evropska sredstva,Konfederacija sindikatov Pergam, Ljubljana
Raziskovalka in pravna svetovalka, Informacijski pooblaščenec, Ljubljana
Vodja pisarne Amnesty International Slovenije (v nadaljevanju AIS).
Delo na projektih Fundacije Gea 2000: vzpostavitev rednega dežurstva imenovanih svetovalcev za begunce v Azilnem domu in njihovo povezovanje, Transparentnost slovenskega azilnega sistema in nacionalno – regionalno povezovanje pravnih strokovnjakov azilnega prava.
Sodelovanje pri izdaji brošure Konzorcija Živa ‘Tukaj smo’, Azil v Republiki Sloveniji – pravna ureditev.
Sodelovanje pri poročilu Mirovnega Inštituta (v nadaljevanju MI), Ranex »Organizacije, ki pomagajo žrtvam rasne diskriminacije«.
Sodelovanje pri projektu MI »Vloga nevladnih organizacij v bolju proti diskriminaciji«.
Pravno svetovanje s področja delovnega prava v obliki pisanja člankov v tedenski rubriki Pravni kotiček, Kariera in zaposlitve, Dnevnik, d.d.
Sodelovanje na Mednarodni konferenci mladih o Enakopravnosti v organizaciji ŠOU »Evropski proti diskriminacijski zakonodaji«.
Sodelovanje na Diplomatskem seminarju v organizaciji FDV »Azilni in imigracijski zakonodaji in politiki Evropske unije«.
Sodelovanje pri analizi »Izvajanje srbskega Zakona svobodnem o dostopu do informacij javnega značaja« za American Bar Associaton, Central European and Eurasian Law Initiative.
Raziskovalka v projektu IP »Komentar Zakona o varstvu osebnih podatkov«.
Sodelovanje pri projektu MI »Preprečevanje diskriminacije v sodnih postopkih«.
Sodelovanje pri projektu MI in Pravno informacijskega centra »Zaščita prosilcev za azil v Republiki Hrvaški in regiji – Vloga nevladnih organizacij na področju border monitoringa«.
Sodelovanje pri projektu MI »Skupaj proti diskriminaciji«.
Sodelovanje pri projektu analize »Izvajanje srbskega Zakona svobodnem o dostopu do informacij javnega značaja«.
Pravno svetovanje Amidas d.o.o. na področju delovnega prava.

Izobrazba in usposabljanja:

Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljana, Diplomirala z odliko, tema: »Filozofsko pravni vidiki ekocida«.
Zaključeno izobraževanje Uvod v mednarodno azilno pravo (Mednarodni sekretariat AI in James C. Hathaway).
Zaključeno izobraževanje Vloga nevladnih organizacij v boju proti diskriminaciji (Evropska zveza proti rasizmu in European Network Against racism in Human European Consultancy).
Opravljen Strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opravljen Državni izpit iz javne uprave.
Certificirana diploma “Ayurveda & Yoga Basic” (Univerza Tilak Maharashtra Vidyapeeth).
Opravljen izpit za Mentorja študijskih krožkov.
Opravljen izpit iz anatomije za inštruktorja joge (Pedagoška Fakulteta v Mariboru).
Opravljeno volontersko pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani.

HRM-konferenca-kolaz-2016-1300x731

Najboljši projekti za dvig konkurenčnosti & raziskava organizacijske energije – v Sloveniji še veliko prostora za izboljšanje

Na HR&M konferenci smo že 14. leto zapored razglasili najboljše HRM projekte leta. Zmagovalni projekt je KCDM – Kompetenčni center za design management, projekt nacionalne razsežnosti, ki je bil ustanovljen v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 do 2013. Njihov projekt se tudi v mednarodnem prostoru postavlja ob bok projektom podjetij kot so Philips, Cadilac, Volvo in Adobe.

Prvič so bili predstavljeni tudi rezultati Nacionalne raziskave organizacijske energije v slovenskem zasebnem in javnem sektorju. Raziskava je pokazala, da imamo v Sloveniji še veliko prostora za izboljšanje.  Enotni indeks organizacijske energije znaša namreč 1,91 točke. Za primerjavo z najboljšimi nemškimi organizacijami: v najboljših evropskih podjetjih v povprečju znaša kar 5,17, kar presega slovenski nacionalni indeks za 3,26 točke.

Nagrado za najvišji indeks po panogah so prejela podjetja oz. organizacije Osnovna šola Trbovlje, Adriatic Slovenica, Plastika Skaza, Agito in Aquasystems.

KCDM ob bok projektom podjetij, kot so Philips, Cadilac, Volvo in Adobe

KCDM projekt je projekt nacionalne razsežnosti, ki naslavlja problematiko konkurenčnosti gospodarstva z vidika in vrzeli v znanju o prednostih in merljivih rezultatih, ki jih prinaša sistematično vključevanje oblikovanja kot dejavnika diferenciacije in povečanja vrednosti izdelkov in storitev ter pomanjkanja kompetenc za njegovo učinkovito integracijo v razvojne strategije. Projekt je prejel tudi mednarodno nagrado DMI Design Value Award in ga tako postavila ob bok projektom podjetij, kot so Philips, Cadilac, Volvo in Adobe. Vodja projekta je Miha Klinar iz podjetja Gigodesign. V okviru projekta so podjetja v usposabljanja vključila več kot 40 odstotkov zaposlenih z vseh nivojev. Primerjava poslovnih rezultatov med leti 2012 in 2015 je pokazala za 70 odstotkov povečane dodane vrednosti na zaposlenega, 245 odstotkov rasti neto zaslužka in 14 odstotkov več̌ prihodkov podjetij, česar ne gre pripisati izključno vključevanju oblikovanja v podjetja, je pa to brez dvoma odigralo pomembno vlogo, ki so jo prepoznala tudi vodstva podjetij.

Projekt je bil ustanovljen v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 do 2013 in zato tudi sofinanciran z evropskimi sredstvi. 2. mesto je pripadlo projektu Age management, ki ga izvaja Koncern Kolektor, 3. mesto pa projektu Vzajemni dialog za ciljno vodenje in nagrajevanje, večanje motivacije in sodelovalni način dela Vzajemne zdravstvene zavarovalnice.

Koncern Kolektor je pri projektu Age management prepričal z merljivi rezultati, saj se je delež bolniških staležov, poškodb pri delu in različnih obolenj vidno zmanjšal, njihovi ukrepi za zmanjševanje tveganja v zdravju v vseh življenjskih obdobjih in okoljih pa segajo od aktivnega sodelovanja z medicinsko stroko do širših družbeno odgovornih aktivnosti.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je v kompleksen projekt, ki posega v občutljivo področje plač, uspešno vključila vse deležnike podjetja od sindikata, sveta delavcev do vodij in uprave. Spodbuden in transparenten sistem nagrajevanja zaposlenih je pomenil celo dvig stroškov dela za 3,5 % kot posledica odprave plačnih nesorazmerij in sprememb. Ključni kriterij je spodbujanje napredka in ni negativne delovne uspešnosti. To se odraža tudi v izmerjeni nadpovprečni zavzetosti zaposlenih.

Slovenska organizacijska energija ima še veliko prostora za izboljšanje
Rezultati Nacionalnega merjenja organizacijske energije so pokazali, da imamo v Sloveniji še veliko prostora za izboljšanje energijskega naboja. Enotni indeks organizacijske energije znaša namreč 1,91 točke. Za primerjavo z najboljšimi nemškimi organizacijami: v najboljših evropskih podjetjih v povprečju znaša kar 5,17, kar presega slovenski nacionalni indeks za 3,26 točke. Na raziskovalni vprašalnik odgovorilo skupaj 6.427 zaposlenih oziroma 65 organizacij iz zasebnega kot tudi javnega sektorja, ki smo jih razvrstili vzdolž petih globalnih panog: Storitve, Izdelki široke rabe in industrijski izdelki, Finančne storitve, Tehnologija, informacije/komunikacija in razvedrilne dejavnosti, Energetika in komunalne storitve.

Fenomen organizacijske energije so že leta 2002 začeli raziskovati na Inštitutu St. Gallen v Švici, njegova glavna raziskovalka dr. Heike Bruch ga je poimenovala Organizacijska energija in ga definirala kot nivo, do katerega organizaciji, oddelku ali timu uspeva mobilizirati čustveni, kognitivni in vedenjski potencial ljudi pri zasledovanju ciljev organizacije. V Sloveniji sta nosilca projekta izobraževalno podjetje Planet GV in izobraževalni inštitut SOFOS, vodi ga dr. Danijela Brečko, ki se s tovrstnimi raziskavami ukvarja že preko 20 let.

Kako razumeti organizacijsko meri in kako se meri?
Organizacije se med seboj razlikujejo po intenzivnosti, kot tudi po kakovosti energije, ki jo ustvarjajo zaposleni. Kombinacija teh dveh razsežnosti določa razmerje med štirimi naravnimi stanji organizacijske energije; energijo produktivnosti, energijo udobja, energijo malodušja ter energijo razjedanja. V vsaki organizaciji najdemo vsa štiri stanja organizacijske energije, pomembno pa je razmerje med njimi.

Kakšna je optimalna organizacijska energija?
Dosedanje raziskave kažejo, da imajo uspešne organizacije visoko energijo  produktivnosti ter energijo udobja in nizko energijo malodušja ter razjedanja. Dolgoročni cilj organizacij je razmerje 80 odstotkov (ali več) energije produktivnosti, 70 odstotkov energije udobja (ali več ob pogoju, da je energija produktivnosti višja, kot je energija udobja), 25 odstotkov (ali manj) energije malodušja, 25 odstotkov (ali manj) razjedajoče energije.

Nagrade v panogi
Nagrado so prejele tiste organizacije oziroma podjetja, ki v svoji panogi izkazujejo najvišji enotni indeks organizacijske energije in so hkrati pri izvedbi raziskave izpolnile tudi vse minimalne pogoje (da je odgovorilo zadostno število zaposlenih). Rezultate enotnega indeksa organizacijske energije je pregledala 7-članska strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki razvojnih partnerjev.

Nagrado za najboljšo energijo v posameznih panogah so prejeli:

  1. V panogi Storitve: OŠ Trbovlje z indeksom 2,90.
  2. V panogi Izdelki široke rabe in industrijski izdelki: Plastika Skaza, z indeksom 3,15.
  3. V panogi Finančne storitve: Adriatic Slovenica, z indeksom 2,35.
  4. V panogi Tehnologija/komunikacija in razvedrilne dejavnosti: Agito, z indeksom 2,57.
  5. V panogi Energetika in komunalne storitve: Aquasystems, z indeksom 2,91.

Foto: arhiv Planet GV
Nosilec projekta: Planet GV

Spletna stran konference: http://www.planetgv.si/hrm-konferenca

Fotogalerija 1 in Fotogalerija 2

Spletna stran projekta Organizacijska energija, ki ga vodi dr. Danijela Brečko

Razprava o izkušnjah iz Katalonije

5. konferenca mednarodnega inštituta The Institute of the Regions of Europe (IRE)

10.novembra je na Ljubljanskem gradu potekala 5. konferenca mednarodnega inštituta The Institute of the Regions of Europe (IRE), ustanovljenega leta 2004. Glavna tema konference “5th IRE Expert Conference” – Master Mobility Plan for Green Cities, so bila vprašanja trajnostnih in med seboj povezanih mest Evrope (Sustainable and Interconnected Cities in Europe). Strokovna konferenca se je tako ukvarjala z vprašanjem prihodnosti prometa v mestih in se pri tem opirala na Belo knjigo Evropske komisije iz leta 2011 „Načrt za enotni evropski prometni prostor- na poti h konkurenčnemu in  gospodarnemu prometnemu sistemu”. Tudi mi smo bili tam in pomagali soustvarjati vzdušje in vsebino z moderiranjem panelne diskusije.

Kazalo-724x1024

Iz oktobrske številke: revija HR&M

Oktobrska številka revije HR&M se posveča učenju, znanju, kreativni poolovici možganov, coachingu … Prijetno čtivo pravzaprav za vsakogar.

Uvodnik, revija HR&M

Prelepi svet v naših glavah

Tema znanja, izobraževanja in učenja ni tako enostavna tema, saj neizogibno trčimo tudi na velike težave, ki jih prinaša. Ker gre za neskončen preplet. Posameznikove vedoželjnosti in zavedanja dejstva, da se neprestano učimo in da znanje ni le obstranski produkt njegovega življenjskega cikla. Posameznikove miselnosti – podjetne, manj podjetne, vizionarske, konservativne, akademske, ambiciozne ali pa popolnoma neambiciozne. Sposobnosti naših možganov, da ustvarjamo skoraj nemogoče.

Vrednot podjetij in organizacij, v katerih ima znanje visoko ali nižje mesto (tudi znanje mehkih veščin in dejavnosti desne možganske hemisfere, ki imajo tako težko s številkami merljive učinke). Imamo podjetja, ki nenehno ustvarjajo nekaj novega, zato da spodbujajo kreativnost in motiviranost zaposlenih – centri inovativnosti, kreativne delavnice, takšna in drugačna vozlišča, vse za to, da razvoj nima obstanka in da sodelavci ne obtičijo v okvirih njihove lastne ustvarjalnosti. Imamo podjetja z vizionarji na vrhu, ki želijo omogočiti življenje na Marsu in premikati meje zunaj predstavljivega. Žal tudi podjetja, ki niso osvojila niti osnovnih človekovih vrednot, kaj šele vrednote znanja.

In imamo okolja, v katerih živimo, delamo, razvijamo podjetje, tim in samega sebe. Od malih nog dalje oziroma od ustanovitve podjetja naprej. V teh okoljih imamo sisteme, med njimi tudi izobraževalnega. Manj ali bolj naprednega, odprtega, zaprtega. Preplet vsega prinaša marsikatere zagate in polemike o tem, kakšnega posameznika »proizvajajo« slovenske šole, kako vzgajamo otroke, ali so slovenska podjetja premalo inovativna in prodorna ali ne, kako ustaviti beg možganov idr.

Res je tako, kot mi je v intervjuju povedal Miha Pogačnik, umetnik, vizionar in ambasador kulture – da so v gospodarstvu »ljudje naučeni, da gredo za nečim določenim, konkretnim, mogočim. Določijo, kaj je možno in kaj ne, in potem gredo za tem, kar je možno. In obtičijo.« Priznati si moramo, da so nas v preteklosti večinoma tudi učili, da je tako »prav«. Pogačnik želi, da stremimo za nemogočim. »Tako prideš dlje kot drugi.«

Tako so nam navdih velike zgodbe Steva Jobsa, Elona Muska in drugih. »Če gledaš pristne podjetnike, ugotoviš, da so precej blizu pristnim umetnikom. Mi umetniki in pravi podjetniki črpamo iz istega vira, tj., da posežeš v nemogoče. Samo nemogoče je zanimivo, mogoče stvari pa prepustimo drugim.«

Naj nam bo to motivacija za nenehen razvoj, učenje in napredek. Nekaj idej, misli in orodij pa smo v ta namen zbrali v tej številki revije.

HRM_konferenca_FB_1702_630

Pripravljamo se na HR&M konferenco

Vabimo, da se udeležite dogodka HR&M konferenca, osrednjega slovenskega dogodka za HR strokovnjake in management podjetja Planet GV, 23. novembra 2016 v GH Union v Ljubljani.

Osrednji govornik bo Jaka Levstek, soustanovitelj D.Labsa, predavatelj na prestižnih univerzah v Švici in Londonu. Na HR&M konferenci bodo tudi letos bomo nagradili najboljše HRM projekte leta. O tem, kako jim je uspelo, se bodo z zmagovalci pogovarjali v interaktivni razpravi. Delavnica bo učila, kako v organizaciji doseči produktivno organizacijsko energijo, ekskluzivno pa bodo predstavljeni tudi rezultati nacionalne raziskave organizacijske energije, v kateri je do današnjega dne že sodelovalo več kot 2.500 zaposlenih.

Slišali boste lahko tudi, kako vodijo skupaj s HR funkcijo najboljši zaposlovalci projekta Zlata nit in kakšni so trendi na področju vodenja in HR.
Poleg tega vsi udeleženci prejmejo še čisto svežo revijo HR&M, ki bo na enem mestu nudila pregled vseh letošnjih zmagovalnih praks Slovenije in opredelila trende za 2017.

Več na http://www.planetgv.si/hrm-konferenca.

NRF16-17-of-120-1300x731

Končali še en uspešen Nepremičninski razvojni forum

21. in 22. septembra je v Kristalni palači BTC potekal Nepremičninski razvojni forum. Aktualnost vsebin in dobra lokacija so privabili številne strokovnjake s tega področja.

Letošnji poudarek je bil na investicijskih vprašanjih in trajnostni gradnji. Projekt so partnersko podprli BTC, SPIRIT Slovenija, KF Finance, Ministrstvo za okolje in prostor, PWC in drugi.

Utrinke z dogodka je nosilec projekta, Planet GV, objavil tukaj.

Več o tem v medijskih utrinkih:

Delo – Premalo konkurenčni za tujce; Prodaja terjatev bank bo močno znižala cene, avtorica: Marjeta Šoštarič

Dnevnik – Tuji nepremičninski skladi odkrili Slovenijo, avtorica: Marjeta Kralj

Finance – Ameriški in azijski kapital hlasta za donosnimi evropskimi poslovnimi stavbami, avtor: Vasilij Krivec

Finance – Prvi nepremičninski sklad bi prevzel saj 30 Mercatorjevih prodajaln, avtor: Vasilij Krivec

MMC RTV Slo/Radio Slovenija – Slaba banka nepremičnine pošilja na trg, pričakovane pocenitve, avtorica: Jernejka Drolec

jesen-je-cas-za-dobre-prakse-1300x731

Čas za dobre prakse in nagrade

Jeseni je čas za dobre prakse, pravi Planet GV, izobraževalno podjetje, ki ga že vsi dobro poznate in ki že tradicionalno nagrajuje najboljše projekte s področja HRM. Trenutno so zunaj kar trije razpisi, zato vabljeni, da se odzovete z vašim podjetjem ali organizacijo. Mi pomagamo predvsem pri razpisu za najboljše HRM projekte in projektu merjenja Organizacijske energije pod vodstvom Dr. Danijele Brečko. Obe temi bosta predstavljali osrednji del HR&M konference, kjer se bo tradicionalno in že štirinajstič podelilo nagrade za HRM projekte in razglasilo tudi podjetja oz. organizacije, ki izkazujejo po raziskavah najboljšo organizacijsko energijo.

Več informacij o nagradah, projektih in dogodkih pa na spodnjih povezavah:

Nagrade

HR&M konferenca, 23.11.2016, GH Union

Izobraževalni management konferenca, 20.10.2016

Organizacijska energija

Pri tem bodite pozorni na roke prijav, da jih ne zamudite!